Đế dầy 9w mặt 140 ánh sáng trắng viền vàng ( mẫu cũ) - Trần Phú Led

Giá: Liên hệ (Ngày 10/04/2017).Trần Phú Led. Địa chỉ: . Điện thoại: 0944722662, 0944722662. Email: . Đế dầy 9w mặt 140 ánh sáng trắng viền vàng ( mẫu cũ) - Trần Phú Led