Đèn Downlight 7w ánh sáng 1 màu ( Trắng, Vàng) viền vàng - Trần Phú Led

Giá: 120,000₫ (Ngày 14/09/2016).Trần Phú Led. Địa chỉ: . Điện thoại: 0944722662, 0944722662. Email: . Đèn Downlight 7w ánh sáng 1 màu ( Trắng, Vàng) viền vàng - Trần Phú Led