Đèn Downlight đế mỏng 4w tròn ( ánh sáng trắng hoặc vàng) - Trần Phú Led

Giá: 65,000₫ (Ngày 14/09/2016).Trần Phú Led. Địa chỉ: . Điện thoại: 0944722662, 0944722662. Email: . Đèn Downlight đế mỏng 4w tròn ( ánh sáng trắng hoặc vàng) - Trần Phú Led