Đèn led tube Trần Phú (tuýp) T5 1.2m - 18W liền máng - Trần Phú Led

Giá: 119,000₫ (Ngày 13/04/2016).Trần Phú Led. Địa chỉ: . Điện thoại: 0944722662, 0944722662. Email: . Đèn led tube Trần Phú (tuýp) T5 1.2m - 18W liền máng - Trần Phú Led